Mad company

Некатегоризовано

Bravarija i kovano gvožđe

Bravarija i kovano gvozdje Crna Gora

Bravarija i kovano gvozdje Crna Gora

Bravarija je nezaobilazan segment u graditeljstvu savremenog čovjeka. Željezo kao materijal je osnova za izvođenje raznih građevinskih konstrukcija,podkonstrukcija,nadstrešica,ograda,rešetkastih formi itd. Oblici u kojima se željezo koristi za razne potrebe i namjene je šaroliko. Razne kutije,cijevi, U profili,I profili,L profile,flahovi,puno željezo i slično su ponuda za kreiranje novih oblika po želji projektanta. Da li je potrebno izraditi vrata ili prozor,ogradu,rukohvat,tendu,krov na raznim objektima ili nešto tako,nemoguće je zamisliti bez željeznih profila. Bravarija se na tome i zasniva,a samo mašta u izvedbi predstavlja limit. Kovano gvožđe predstavlja posebnu vrstu obrade metala ručnim kovanjem,čekić presom i drugim vrstama mašina za obradu metala. Akcent na kovanom gvožđu je u filigranskoj izradi i detaljima koji nisu izraženi u toj mjeri kod obične bravarije.

Da li je riječ o kovanoj ogradi,kovanoj kapiji,garnituri za sjedenje,rukohvatu ili nečemu takvom, pažnju treba zaokupiti vještina izrade i umjetnička nota stvaraoca.

MAD COMPANY D.O.O. iz Podgorice vodi računa o svemu gore navedenom kada je kovano gvožđe u pitanju i u dogovoru sa klijentom usaglašava konačni izgled proizvoda.

MAD COMPANY  D.O.O. iz Podgorice je brojne kapije i ograde od kovanog gvožđa sa izrezbarenim flahom i punim kvadratnim željezom ugradilo na mnogim prestižnim objektima širom Crne Gore,a ima intenciju da proširi spektar proizvoda (razne garniture,stolice,stolovi itd).

 

 

 

Šta su sendvič paneli?

Sendic paneli

Sendic paneli

Sendvič paneli predstavljaju budućnost gradnje i sve više zamjenjuju konvencionalne načine u građevinarstvu. Brza montaža sendvič panela je velika ušteda u vremenu i novcu, a pored toga pruža i brojne prednosti kao što je slučaj sa eventualnom dislokacijim objekta sa mjesta na mjesto. Dislocirati objekat od čvrste gradnje (zidani) svjesni smo da je nemoguće na jednostavan način,a u brojnim slučajevima se pokazalo da su objekti od sendvič panela tretirani kao privremeni objekti što je i u odnosu sa građevinskim inspekcijama predstavljalo ogromnu prednost i povlasticu. Lakoća montaže i demontaže je u tome što se sendvič paneli na određenu površinu (metalna kutija,drvo,beton itd.)fiksiraju šarafima tzv. samorescima,a koji se mogu stavljati i skidati u slučaju neke naknadne izmjene (proširenja,skraćenja,dislokacije itd). Sendvič panel je odličan izolator kako termo tako i zvučno. Postoji dosta raznih varijacija i podvrsta sendvič panela što svakako zavisi od konkretne namjene istih.

Zavisno da li je bitna vatrootpornost,zvučna izolacija za određeni broj decibela,termo i frigo izolacija ili nešto drugo,najčešće se izrađuju ispune od PUR,PIR ili kamene vune. Najčešća upotreba sendvič panela je sa PUR (poliuretanskom pjenom) koja je ujedno i najjeftinija,a zadovoljava većinu klasičnih zahtjeva u građevinarstvu. Postoje i razni specijalni zahtijevi za upotrebom sendvič panela u hemijskoj industriji, halama sa enormnom bukom,farmaceutskoj industriji(“čiste sobe”),stambenim objektima,farmama itd. Uz razne ispune se koriste i raznovrsni spoljni omotači koji su najčešće od prelakiranog i zaštićenog lima sa različitim profilacijama,debljinama i specijalnim premazima(npr. kiselootpornost).

Firma MAD COMPANY d.o.o. iz Podgorice ima raznovrstan izbor vrsta panela,perforacija,ispuna i dimenzija od renomiranih inostranih dobavljača, i to po odličnim cijenama i kratkim rokovima isporuke. U nekim situacijama je moguće da od narudžbe do isporuke prođe svega 5 dana i time ispoštujemo kratke rokove kupca za završetak objekta. MAD COMPANY d.o.o. iz Podgorice je sa svim ovim činjenicama uveliko prepoznata od strane brojnih renomiranih kuća u Crnoj Gori i van njenih granica kao pouzdan partner. Reference i značajan broj zadovoljnih klijenata koje možete pogledati na sajtu dovoljno govore o uspješnosti u saradnji sa MAD COMPANY d.o.o. iz Podgorice.

Paletni regali i samonoseća regalna skladišta

Paletni regali Crna gora

Paletni regali i skladista Crna gora

Paletni regali su uvijek sljedeći korak po izgradnji hale ili nekog magacinskog prostora pošto se roba mora složiti u što većem obimu u što manjem prostoru,a to je slaganje paletne robe u visinu do konačne mogućnosti zadatog skladišnog prostora.

Postoji više vrsta paletnih regala,ali ćemo se bazirati na one osnovne koje se najviše traže. Tako imamo pored klasičnih paletnih regala i konzolne regale, drive in regale,protočne regale,push back paletne regale i da rezimiramo kao osnovne opcije i samonoseća regalna skladišta kao samostalne operativne jedinice. Osim što su navedene vrste paletnih regala najtraženije,one su ujedno i finansijski i najisplativije našem privrednom okruženju i stepenu privrednog razvoja. Iskreno se nadamo da ćemo i mi kao što se u razvijenom svijetu uveliko radi imati regalna skladišta sa uređenim softverskim rešenjem kao svakodnevnicu i reper za ozbiljno regalno skladište gdje se robotizovano skladišti i manipuliše isključivo preko računarske operative automatizovano. Dostupnost savremenijih tehnologija i njihovo veće učešće na tržištu će isključivo zavisiti od potražnje i kupovne moći korisnika, ali za sada nije bilo ozbiljnijih zahtijeva te vrste za nabavku istih kao ni spremnosti za izdvajanje tolikih finansijskih sredstava i opravdanosti opterećenja budžeta nekog privrednog subjekta u Crnoj Gori.

Vratimo se klasičnim paletnim regalima gdje ključne komponente čine stranice i prečke-nosači paletnog regala. Stranice su vertikalne,a prečke vodoravne i uklapaju se jedne u druge po zadatoj visini zavisno od potrebe odnosno visini same palete.

S obzirom da se većinom radi o EURO paletama dimenzija 80 x 120 cm raspon stranica najčešće varira od 80 cm do 110 cm što ostavlja prostor za uklapanje prolaska stakera ili viljuškara između redova regala i stvara nesmetanu manipulaciju istih.

Ovo je bitno zbog radijusa kretanja stakera ili viljuškara ,tako da se uvijek regalna skladišta planiraju vodeći se računa o vrsti viljuškara i njegovim performansama(radijus manevra,visina dizanja,širina viljuškara ili stakera posebno kod Drive in jer ulazi u regal,nosivost itd). Prečke mogu imati dužine od 2,3 ili više paletnih mjesta kao i različitu nosivost po paletnom mjestu (npr: 600kg po paletnom mjestu ili 1000kg po paletnom mjestu) zavisno o vrsti robe koja se skladišti. Broj redova prečki u modulu je individualna potreba svakog skladišnog prostora i to kupac mora sam definisati vodeći računa o svojim potrebama i dimenzijama robe sa kojom manipuliše.

Visina stranice ili modula paletnog regala zavisi od visine bindera i samog krova skladišta pa se to prije narudžbe regala mora isplanirati da zadovolji potrebe a da se ne naručuje nepotrebna visina i kupcu pravi nepotreban trošak.

Ova vrsta regala ubjedljivo dominira na našem prostoru ,a finansijski je najopravdanija.

Drive in regali su nešto skuplja opcija ,ali sa boljom iskorištenosti magacinskog prostora jer nema potrebe za poseban prolaz između redova kao kod klasičnih pošto su svi spojeni kao saće meda pa viljuškar ulazi u njih da bi manipulisao paletama.

Posebno su komore interesantne za ovu vrstu regala zbog maksimalnog iskorištenja prostora i obima količine robe koja se u komoru može smjestiti. Često su rasponi u regalima i veći s obzirom da ne primaju samo euro palete već i veće (npr. banane se skladište na paletama oko 106cmx122cm) ali se to može i prilagoditi namjeni.

Konzolni regali služe da se u njih stavlja nestandardna roba koja nije na paletama,već većinom u buntovima kao što su cijevi,metalne kutije,limovi,flahovi ,pločasti materijali itd.

Montaza paletnih regala

Montaza paletnih regala

 

Protočni regali su konstruisani da se palete kreću po valjcima i koriste se obično za iste vrste robe.

Push back paletni regali su slični Drive in regalima s tim da u njih ne ulazi viljuškar već imaju zasebne načine izdavanja robe.

Samonoseća regalna skladišta su velika ušteda sredstava, jer se ne mora raditi čelična konstrukcija hale na koju bi se montirali sendvič paneli,već na postojeće raspoređene paletne regale se montiraju binderi i bočni dodaci gdje se pričvršćuju sendvič paneli. Betonska ploča je ravnomjerno opterećena težinom u odnosu na anker stope kada je klasična konstrukcija hale u pitanju,jer su regali optimalno raspoređeni po njoj pa je i manji utrošak betona.

MAD COMPANY d.o.o.  Podgorica je svojim već petogodišnjim radom na ugradnji i montaži regalnih skladišta većinom u Crnoj Gori dobila povjerenje velikog broja ozbiljnih privrednih subjekata što se i vidi iz referenci.

Ukazano povjerenje MAD COMPANY d.o.o. Podgorica bićei u budućnosti opravdano kao i u svakom projektu do sada.